Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o udzielonych w IV kwartale 2018r. ulgach w spłacie nieopodatkowanych należności budżetowych
Informacja o udzielonych w IV kwartale 2018r. ulgach w spłacie
nieopodatkowanych należności budżetowych
15.01.2019 więcej
Informacja o udzielonych w III kw.2018 ulgach w spłacie nieopodatkow.należn.budżetowych
Informacja o udzielonych w III kw.2018ulgach w spłacie
nieopodatkowanych należności budżetowych
25.10.2018 więcej
Informacja o udzielonych w II kw. 2018r. ulgach w spłacie nieopodatkowanych należności budżetowych
Informacja o udzielonych w II kw. 2018r. ulgach w spłacie
nieopodatkowanych należności budżetowych
31.07.2018 więcej
Informacja o udzielonych w I kw. 2018r. ulgach w spłacie nieopodatkowanych należności budżetowych
Informacja o udzielonych w I kw. 2018r. ulgach w spłacie
nieopodatkowanych należności budżetowych
25.04.2018 więcej
Informacja o udzielonych w IV kw 2017 ulgach
Informacja o udzielonych w IV kw 2017 ulgach w spłacie
nieopodatkowanych należności budżetowych
17.01.2018 więcej
Informacja o udzielonych w III kw 2017 ulgach
Informacja o udzielonych w III kw 2017 ulgach w spłacie
nieopodatkowanych należności budżetowych
20.10.2017 więcej
Informacja o ulgach w II kw 2017r.
Informacja o udzielonych w II kw 2017 ulgach w spłacie
nieopodatkowanych należności budżetowych
19.07.2017 więcej
Udzielenie ulg w spłacie należności pieniężnych
Udelenie ulg w spłacie należności pieniężnych,
przysługujących Powiatowi Mikołowskiemu
28.06.2017 więcej
Informacja o udzielonych w I kw. 2017r ulgach w spłacie nieopodatkowanych należności budżetowych
Informacja o udzielonych w I kw. 2017r ulgach w spłacie
nieopodatkowanych należności budżetowych
26.04.2017 więcej
Informacja o udzielonych w IV kwartale 2016 r. ulgach w spłacie niepodatkowych należności budżetowych
Informacja o udzielonych w IV kwartale 2016 r. ulgach w spłacie
niepodatkowych ależności budżetowych
23.01.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się